Inspectie

Als school zijn wij continu bezig om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen of te verbeteren. Onze criteria zijn echter niet de enige criteria die worden gehanteerd om de kwaliteit van ons onderwijs vast te stellen. Net als iedere school vallen wij onder de Inspectie van het Onderwijs.

Algemeen:

In het toezichtkader 2012 staat hoe de inspectie werkt, wat precies beoordeeld wordt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zo weten scholen en besturen wat ze van (het toezicht van) de inspectie kunnen verwachten. Via Zoek Scholen vindt u de beoordeling van de inspectie per school.”(Bron: http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs/Primair+onderwijs)

Met behulp van onderstaand filmpje kunt u zien welke veranderingen er zullen worden doorgevoerd ten aanzien van het toezicht

Zoeken