Plusgroep

De Plusgroep is een groep van leerlingen, afkomstig van 4 verschillende scholen, die op donderdagochtend of -middag (afhankelijk van leeftijd) les krijgt op obs De Boogerd van een gespecialiseerde leerkracht. Vanuit De Regenboog maken op dit moment 7 leerlingen deel uit van deze groep.
Deze leerlingen zijn geselecteerd aan de hand van verschillende criteria met betrekking tot prestaties in combinatie met specifieke kindkenmerken.

De Plusgroep is een praktische uitwerking van beleid op stichtingsniveau, met als doelstelling; een maximale ontwikkeling van ieder kind nastreven. In de praktijk wordt dat als volgt vorm gegeven:

Alle leerkrachten werken tijdens de lessen volgens het ‘Directe Instructie-model’, waarbij de groep grofweg in drie niveaus wordt verdeeld. Met behulp van deze manier van werken proberen we de aandacht zo te verdelen dat iedereen voldoende aandacht krijgt om de stof tot zich te nemen.

Hierbij gaat de meeste aandacht naar de leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof.

In elke groep zitten er ook leerlingen die aan een half woord van de leerkracht voldoende hebben en de stof makkelijk tot zich nemen. Om ook deze leerlingen uit te dagen wordt er pluswerk aangeboden. Dit zorgt vaak voor voldoende uitdaging. Toch zijn er dan nog enkele leerlingen die, om tot een maximale ontwikkeling te komen, nog meer uitdaging kunnen gebruiken. Dit zijn de leerlingen die in aanmerking komen voor de Plusgroep. Het gaat hierbij om uitdaging die binnen de groep niet of nauwelijks aangeboden kan worden aangezien hier dan in verhouding te veel tijd aan besteed zou moeten worden. Ook gaat het vaak om een dusdanige manier van denken en werken die specialistische kennis en vaardigheden van de leerkracht vraagt.

Met behulp van de Plusgroep hopen we de leerlingen die het nodig hebben extra uit te dagen om zich ook optimaal te kunnen ontwikkelen. De eigen groepsleerkracht wordt hierbij enigszins ontlast, zodat deze meer tijd over houdt om de andere leerlingen te helpen. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten.

We realiseren ons dat bovenstaande informatie nog steeds een globaal verhaal is. Hopelijk geeft het in ieder geval weer waarom wij meedoen aan de Plusgroep en welke doelstelling wij ermee nastreven.

Heeft u vragen over de Plusgroep? Laat het ons weten via info@de-regenboog.nl

Zoeken