Resultaten

Op obs De Regenboog willen we leerlingen begeleiden en stimuleren om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Niet elke ontwikkeling is echter meetbaar of makkelijk weer te geven in resultaten.

De cognitieve (leer)ontwikkeling is dat wel. Wij willen naar alle ouders/verzorgers transparant zijn in de leerresultaten die onze leerlingen behalen. In de contactmomenten met ouders/verzorgers gebeurt dat op individueel niveau. Op groeps- en schoolniveau worden deze gegevens besproken binnen de MR.

De resultaten die verschillende groepen behalen staan niet op zichzelf. Er zijn vele factoren die binnen een groepssamenstelling invloed hebben op de resultaten die behaald worden. Hierbij kan gedacht worden aan; intelligentie, achtergrond, thuissituatie, aangeboden lesstof, motivatie, concentratie, ouderparticipatie, kwaliteit van onderwijs, etc.

Er zijn verschillende soorten resultaten waar we als school mee werken; wij nemen naast onze methodegebonden toetsen ook twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af bij de basisvaardigheden. De volgende toetsen worden gebruikt:

  • Cito DMT 2009 (technisch lezen), Groep 3 t/m 8
  • Cito Begrijpend lezen, Groep 3 t/m 8
  • Cito Spelling, Groep 3 t/m 8
  • Cito Spelling werkwoorden, Groep 7 en 8
  • Cito Rekenen, Groep 3 t/m 8
  • Cito Eindtoets, Groep 8
  • NIO / SEV, Groep 8

Voor de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling (SEO) maken we gebruik van Zien en PBS-lessen.

Zoeken