Aanmelden

Wilt u uw kind(eren) aanmelden op onze school?

Dan maken wij hiervoor graag een afspraak met u!

Voor leerlingen die nieuw instromen op 4-jarige leeftijd is het voor ons fijn om tijdig te weten dat ze bij ons op school komen. Wilt u in ieder geval uiterlijk twee maanden voor uw kind 4 wordt hem inschrijven? Dit met het oog op de plaatsingsprocedure.

Hieronder staat beschreven welke aanmeldprocedure wij hanteren.

Er is voor dit traject gekozen om de volgende redenen:

  1. Nuttige informatie verzamelen van de nieuwe leerling om zo goed mogelijk voorbereid te kunnen starten.
  2. Inschatten of wij als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van de nieuw aangemelde leerling. De criteria die hiervoor gehanteerd worden staan beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Gesprek bij aanmelding

Bij de aanmelding van een nieuwe leerling vindt er altijd een (kennismakings)gesprek plaats met de schoolleider. Nieuwe ouders/leerlingen worden bij deze afspraak in de gelegenheid gesteld om de school te bekijken. Verder zal er tijd vrij worden gemaakt om informatie uit te wisselen; ouders ontvangen informatie over de werkwijze van de school en school vraagt informatie over de nieuwe leerling.

Naar aanleiding van de informatie die verkregen wordt uit dit gesprek wordt een inschatting gemaakt of wij als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van de aan te melden leerling. De ouders/verzorgers krijgen vervolgens een inschrijfformulier.

Wanneer u ervoor kiest om uw kind in te schrijven, dan moet het inschrijfformulier zo volledig mogelijk worden ingevuld. Na inlevering van het inschrijfformulier wordt op school gekeken in welke groep uw kind het beste past.

De groepsleerkracht zal ongeveer een maand voor de komst van uw kind een afspraak met u maken om de inhoudelijke gegevens van de ‘praatlijst’ te bespreken die van belang zouden kunnen zijn voor de ontwikkeling van uw kind en waar de school rekening mee kan houden. Ook zal in overleg met de leerkracht momenten worden gepland waarop uw kind kan komen ‘wennen’.

Zoeken