Schoolgids

 

In de schoolgids van de openbare basisschool De Regenboog, willen wij zoveel mogelijk informatie geven over onze school. De schoolgids wordt pas uitgereikt nadat de medezeggenschapsraad instemming heeft verleend aan de inhoud.

De schoolgids

Jaarlijkse bijlage schoolgids De Regenboog 2021-2022

Schoolgids DE REGENBOOG 2021 (2)

 

Sociaal Veiligheid plan cluster oost :

Sociaal Veiligheidsplan Reg 2021 infografic

Sociaal veiligheidsplan BasisBuren _cluster Oost De Regenboog 2021 (1)

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BasisBuren:

Meldcode kindermishandeling BasisBuren def 20220101

 

 

Zoeken