Schoolgids

 

Jaarlijkse bijlage schoolgids De Regenboog 2021-2022

In de schoolgids van de openbare basisschool De Regenboog, willen wij zoveel mogelijk informatie geven over onze school.

De schoolgids wordt pas uitgereikt nadat de medezeggenschapsraad instemming heeft verleend aan de inhoud.

De herziende schoolgids zal hier binnenkort staan !

 

 

Zoeken