Schoolgids

 

In de schoolgids van de openbare basisschool De Regenboog, willen wij zoveel mogelijk informatie geven over onze school.

De schoolgids wordt pas uitgereikt nadat de medezeggenschapsraad instemming heeft verleend aan de inhoud.

Waarom een schoolgids voor ouders ?

Tijdens een eerste kennismakingsbezoek op school krijgt u veel informatie. Desondanks kunnen niet álle schoolzaken aan bod komen. De schoolgids zal daarom een welkome aanvulling zijn op het beeld van de school én het onderwijs dat gegeven wordt. Daarom deze gids voor u als ouder.

Wat staat er in deze schoolgids?

Wanneer u de inhoudsopgave doorleest zal het u niet ontgaan, dat deze gids naast zakelijke informatie over de school ook onderwijs-inhoudelijke onderwerpen kent. De schoolorganisatie, de leerlingenzorg, enkele procedures, de leerstof, informatievoorziening, taken van team én ouders.

*Waar in deze gids wordt gesproken van ouders, worden ook de verzorgers bedoeld.
Zijn er zaken die u mist of onvolledig vindt, geef dit dan aan ons door. Wij maken de schoolgids voor u! Uw reactie wordt meegenomen bij het maken van de volgende gids.

 

Jaarlijkse bijlage schoolgids De Regenboog 2020-2021

 

Zoeken