Schoolgids – Sociaal veiligheidsplan – Meldcode

 

In de schoolgids van de openbare basisschool De Regenboog, willen wij zoveel mogelijk informatie geven over onze school. De schoolgids wordt pas uitgereikt nadat de medezeggenschapsraad instemming heeft verleend aan de inhoud.

De schoolgids

Schoolgids DE REGENBOOG 2023-2024 (concept)

Jaarlijkse bijlage schoolgids De Regenboog 2023-2024

 

Sociaal veiligheid plan :

Sociaal veiligheidsplan De Regenboog Info grafic.

Plan van toezicht Regenboog.docx

Sociaal veiligheidsplan BasisBuren De Regenboog 2023-2024

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BasisBuren:

Meldcode-kindermishandeling-BasisBuren

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel De Regenboog 2023.docx

 

 

Zoeken