Schoolgids – Sociaal veiligheidsplan – Meldcode

 

In de schoolgids van de openbare basisschool De Regenboog, willen wij zoveel mogelijk informatie geven over onze school. De schoolgids wordt pas uitgereikt nadat de medezeggenschapsraad instemming heeft verleend aan de inhoud.

De schoolgids

Schoolgids DE REGENBOOG 2022 def

Jaarlijkse bijlage schoolgids De Regenboog 2022-2023 (1)

 

Sociaal veiligheid plan :

Sociaal veiligheidsplan De Regenboog Info grafic.

Plan van toezicht Regenboog bijlage bij sociaal veiligheidsplan.

Sociaal veiligheidsplan BasisBuren De Regenboog 2022-2023

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BasisBuren:

Meldcode kindermishandeling BasisBuren def 20220101

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel De Regenboog 2023.docx

 

 

Zoeken