Continurooster

 

Sinds dit schooljaar 2020-2021 gaan we op de Regenboog het 5-gelijke-dagen-model draaien

van 8.30 uur -14.00 uur.

Voordelen 5-gelijke-dagen-model

  • Pedagogische rust (geen geruzie en gerommel tijdens het eten).
  • Meer effectieve leertijd. Half uur spelen en een kwartier eten. Tijdens dit kwartier wordt er voorgelezen, een verhaal verteld, een thema-filmpje (voor de wereldoriĆ«nterende vakken) of het jeugdjournaal gekeken.
  • Gelijkmatig ritme voor leerlingen, ouders en teamleden.
  • Werkdrukvermindering door een gelijkmatige spreiding over de gehele week. CAO-technisch sluit dit rooster beter aan.

Meer mogelijkheden om ook op andere dagen te sporten dan alleen op de woensdagmiddag. Omdat de andere dagen korter zijn is het voor verenigingen mogelijk activiteiten op ook andere dagen dan alleen de woensdag aan te bieden. (Dit klinkt naar, maar dit argument is minder relevant geweest voor het maken van onze keuze, omdat wij puur kijken naar wat een dergelijk rooster doet voor leerling en leerkracht op schoolniveau).

Opvang tussen de middag

De kinderen eten altijd onder begeleiding van de leerkracht. Vervolgens spelen de kinderen een half uur heerlijk buiten op het plein. Daar zijn in ieder geval altijd twee volwassenen aanwezig. Directie en leerkrachten zijn en blijven eindverantwoordelijk. Wij weten inmiddels hoe we daar vorm en inhoud aan willen geven. We willen graag een ouder team oprichten om pleinwacht te lopen van 12.00 uur-12.30 uur of van 12.30uur -13.00 uur. U kunt zich opgeven bij de locatieleider. Ook zal het management pleinwacht lopen om zo samen de verantwoordelijk te dragen.

Eigen bijdrage

Zoals u in de bijlage kunt lezen, geeft 75,5% van u aan een eigen bijdrage geen probleem te vinden. Deze bijdrage is uiteraard niet verplicht.

De eigen bijdrage wordt 25 euro per jaar. Van dit bedrag willen we het ouder team aan het einde van het schooljaar een cadeaubon geven en wat we over hebben investeren we in het buitenspeelmateriaal voor de kinderen.

 

 

Zoeken