Continurooster

 

Sinds schooljaar 2020-2021 draaien we op de Regenboog het 5-gelijke-dagen-model

van 8.30 uur -14.00 uur.

Voordelen 5-gelijke-dagen-model

  • Pedagogische rust (geen geruzie en gerommel tijdens het eten).
  • Meer effectieve leertijd. Half uur spelen en een kwartier eten. Tijdens dit kwartier wordt er voorgelezen, een verhaal verteld, een thema-filmpje (voor de wereldoriënterende vakken) of het jeugdjournaal gekeken.
  • Gelijkmatig ritme voor leerlingen, ouders en teamleden.
  • Werkdrukvermindering door een gelijkmatige spreiding over de gehele week. CAO-technisch sluit dit rooster beter aan.

Meer mogelijkheden om ook op andere dagen te sporten dan alleen op de woensdagmiddag. Omdat de andere dagen korter zijn is het voor verenigingen mogelijk activiteiten op ook andere dagen dan alleen de woensdag aan te bieden. (Dit klinkt naar, maar dit argument is minder relevant geweest voor het maken van onze keuze, omdat wij puur kijken naar wat een dergelijk rooster doet voor leerling en leerkracht op schoolniveau).

Opvang tussen de middag

De kinderen eten altijd onder begeleiding van de leerkracht. Vervolgens spelen de kinderen een 20 minuten heerlijk buiten op het plein. Daar zijn in ieder geval altijd twee volwassenen aanwezig. Directie en leerkrachten zijn en blijven eindverantwoordelijk. Wij weten inmiddels hoe we daar vorm en inhoud aan willen geven. Ook zal het management pleinwacht lopen om zo samen de verantwoordelijk te dragen.

 

 

 

Zoeken