Verzuim en verlof

 

In de leerplichtwet staat dat ouders/verzorgers ervoor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Zomaar wegblijven mag niet! De gemeente heeft de taak dat te controleren.

De school heeft de plicht ongeoorloofd verzuim aan de gemeente te melden.

Wat mag niet:

– Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan.

Er is één uitzondering:

Extra vakantieverlof wordt uitsluitend toegestaan wanneer het op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers niet mogelijk is om in de zomervakantie op vakantie te gaan.

Vakantieverlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste 10 schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van een schooljaar.

Er mag géén vrij worden gegeven in de volgende gevallen:

-Familiebezoek in het buitenland

-Vakantie in de goedkope periode

-Het ontbreken van boekingsmogelijkheden

-Eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. de (verkeers-)drukte

-Als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.

Aanvraag van verlof

Alle andere vormen van verlof (denkt u hierbij bijv. aan een bruiloft of de jaarlijkse keepersdag van de KNVB) dienen 8 weken van tevoren te worden aangevraagd bij de schoolleider.

Het hiervoor bedoelde formulier kunt u via de link hieronder downloaden of op school ophalen:

Aanvraagformulier extra-verlof leerlingen

De directeur of locatieleider beslist over verzoeken voor extra verlof tot en met 10 schooldagen. Als het om méér schooldagen gaat, wordt het verzoek doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. In overleg met de schoolleider wordt een beslissing genomen.

Zoeken