De Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is en wat doet de Medezeggenschapsraad?

De raad is een wettelijk vastgesteld orgaan dat op iedere school moet bestaan. Het heeft medezeggenschap in meer of mindere mate wat betreft alle zaken die de school aangaan. De MR bestaat uit 6 leden: 2 ouders en 2 leraren. De leden van deze raad treden volgens rooster af. De leden worden gekozen voor drie jaar, waarna zij zich wederom verkiesbaar kunnen stellen. De directeur is een belangrijke gesprekspartner van de groep.

Waarom ouders en leraren?

Om sámen een advies of oordeel te kunnen vormen over zaken die ter tafel komen. MR-leden zijn aanspreekbaar voor iedereen. De MR denkt mee in oplossingen/verbeteringen die de kwaliteit van de school en het onderwijs ten goede komen. Dat is het doel van de MR.
Onze MR heeft een vastgesteld vergaderschema en een vaste vergaderagenda.
U kunt de raad bereiken door de MR-leden op school aanspreken of via de directeur.

 

Medezeggenschapsraadleden 2023-2024:

 

Caroline van de Marel ( ouder)

 

 

 

 

 

 

 

Yvanka de Vries (ouder)

Marjan Jongejan (leerkracht)

Marissa de Jager (leerkracht)

 

Zoeken