De Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is en wat doet de Medezeggenschapsraad?

De raad is een wettelijk vastgesteld orgaan dat op iedere school moet bestaan. Het heeft medezeggenschap in meer of mindere mate wat betreft alle zaken die de school aangaan. De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leraren. De leden van deze raad treden volgens rooster af. De leden worden gekozen voor drie jaar, waarna zij zich wederom verkiesbaar kunnen stellen. De schoolleider is een belangrijk gesprekspartner van de groep.

Waarom ouders en leraren?

Om sámen een advies of oordeel te kunnen vormen over zaken die ter tafel komen. MR-leden zijn aanspreekbaar voor iedereen. De MR denkt mee in oplossingen/verbeteringen die de kwaliteit van de school en het onderwijs ten goede komen. Dat is het doel van de MR.
Onze MR heeft een vastgesteld vergaderschema en een vaste vergaderagenda. Welk punt van de agenda besproken wordt, stelt de raad vast. Ouders en leraren kunnen bespreekpunten inbrengen bij de secretaris. De raad beslist of en wanneer het ter tafel komt en onder welk agendapunt.
U kunt de raad bereiken door de MR-leden op school aanspreken of via de locatieleider.

 

Medezeggenschapsraadleden:

 

Caroline van de Marel

 

 

 

 

 

 

 

Brenda Boere leerkracht van groep 3-5

brendatumb

Margreeth Dorrestijn leerkracht van groep 6-7

Kim van Doesburg leerkracht van groep 7-8

 

 

 

 

 

 

 

Notulen MR-vergaderingen 2021-2022:

Notulen MR vergadering 26 oktober 2021

 

Notulen MR-vergaderingen 2020-2021:

Notulen MR vergadering 07 oktober 2020

Notulen MR vergadering 03 maart 2021

Notulen 3MR vergadering 09 maart 2021

 

 

Zoeken