Wat is PBS?

Voor wie is Schoolwide PBS?
SWPBS is bedoeld voor alle scholen die behoefte hebben aan een schoolbrede aanpak van gedrag om een veilig en positief schoolklimaat te creërendat het leren bevordert.

Wat levert SWPBS op?
Buitenlands onderzoek naar SWPBS laat zien dat de aanpak positieve effecten heeft bij leerlingen, lerarenen andere medewerkers van de school.

Leerlingen:

 • voelen zich veiliger
 • gedragen zich sociaal vaardiger
 • vertonen minder probleemgedrag
 • laten betere schoolprestaties zien
 • worden minder vaak de klas uitgestuurd als disciplinaire maatregel
 • worden minder vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld
 • hebben meer effectieve leertijd doordat zij minder vaak de klas uit worden gestuurd
 • gaan beter lezen omdat zij aandacht hebben voor het leerproces en zich daarbij betrokken voelen

Schoolmedewerkers:

 • hebben meer plezier in hun werk
 • zijn minder vaak ziek
 • werken beter samen met ouders en met jeugdzorg
 • sturen minder vaak een leerling uit de les
 • zien sneller dat er iets aan de hand is met een leerling
 • zijn beter in staat zorg-op-maat te geven aan risicoleerlingen

Implementatie
Bij de invoering van SWPBS wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit en borging van de aanpak. Elke school wordt ondersteund door een SWPBS-coach, die training geeft en maandelijks op de school aanwezig is. Het implementatietraject duurt 2 tot 3 jaar.

Geïnteresseerd? Kijk op http://www.swpbs.nl.
Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.swpbs.nl of bij de medewerkers van het Kenniscentrum SWPBS Nederland (info@swpbs.nl).

Meer informatie kunt u lezen in onderstaand document:

SWPBS in notendop (PDF)

 

Zoeken